ОТЛИЧИТЕЛНА ВЯРА

 “Тогава изново ще разсъдите
Между праведен и нечестив,
Между оня, който служи Богу,
И оня, който не Му служи.”
(Малахия 3:18)

Във всеки вярващ е нужно да се разкрие една разбуждаща сила. Не бива повече да постъпваме като грешници, а като християни да даваме на света откровение за една жива, спасителна вяра. Живата вяра в Исуса Христа ще даде плод в свято и непоколебимо посвещение на Господа. Като работим без да откъсваме поглед от Неговата слава, ние ще получаваме нужната ни помощ и подкрепа сред опасностите на последното време.