ОТНЕМИ ЖЕЛАНИЕТО МИ

Бил беше инженер, който посещаваше един от семинарите за спиране на пушенето в Анхайм, Калифорния. Той успя да не пуши в продължение на два дни. Но третият ден се оказа труден. Беше спазвал програмата съвсем точно, но личеше, че е готов всеки момент да запали една цигара. Спомни си онова, което бяхме споменали за молитвата, но тъй като беше атеист, никога не беше се молил.

Като последна сламка все пак решил да опита това ,,нещо” наречено молитва. Излязъл от кабинета си. За щастие около него нямало никой. ,,Как ли се прави това? – запитал се той. – Надолу ли се гледа, нагоре ли?” Решил да гледа нагоре.

И ето какво казал: ,,Хей, там. Името ми е Бил и искам да оставя пушенето. Направих всичко, което докторът ми каза, но все още ми е много трудно. Няма ли да благоволиш да отнемеш някак това желание за цигара? Благодаря ти.”

В края на сбирката Бил разказа на повече от 200 души посетители, че желанието му за пушене не се е върнало нито за миг след това и че от този момент нататък той не е запалил нито една цигара.

,,Ново начало” – 132 стр. Издателство ,,Нов живот”