ОТНОВО КРАЙ ЕЗЕРОТО – ЧАСТ – 3

 

Христос трябваше да предаде и още един урок специално за Петър. Отричането му от неговия Господ се намираше в срамно противоречие с предишната му изповед за вярност. Той бе опозорил Христос и бе изгубил доверието на братята си. Те смятаха, че няма да му се позволи да заеме предишното си положение сред тях, а и той сам се чувстваше недостоен за тяхното доверие. Преди да бъде призован да поеме отново апостолската си работа, той трябваше да даде пред всички тях доказателство за своето покаяние. Без тази изповед неговият грях, макар да се бе покаял за него, би рушил влиянието му като Христов служител. Спасителят му даде възможност да спечели отново доверието на своите братя и доколкото бе възможно, да премахне петното, което бе нанесъл на евангелието.

Това е урок за всички Христови последователи. Евангелието не прави компромис със злото. То не може да извини греха. Тайните грехове трябва да бъдат изповядани тайно на Бога. Но що се отнася до открития, явен грях – за него се изисква явна, открита изповед. Неодобрението от греха на ученика се хвърля върху самия Христос. Грехът дава повод на Сатана да тържествува, а колебливите души да се спъват. Затова ученикът, доколкото е в неговата власт, е длъжен да даде доказателство за своето покаяние, за да премахне този укор.

Докато Христос и учениците се хранеха край брега на езерото, Спасителят каза на Петър: „Симоне Йонов, любиш ли Ме повече, отколкото Ме любят тия?” , сочейки неговите братя. Веднъж Петър бе заявил: „Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня!” (26:33 Матей 26:33). Но този път прецени себе си по-вярно. „Да, Господи – каза той, – Ти знаеш, че Те обичам!” Нямаше ги вече онези буйни уверения, че любовта му към Него е по-голяма от тази на братята му. Не изрази собственото си мнение за любовта и посвещението си към своя Спасител. Сега призова Този, Който чете подбудите на сърцето, да съди за неговата искреност – „Ти знаеш, че Те обичам” . И Исус му поръча: „Паси агънцата Ми!”

Отново Исус подложи Петър на изпит, като повтори предишните Си думи: „Симоне Йонов, любиш ли Ме?” Този път Той не го попита дали Го обича повече, отколкото Го обичат братята му. И вторият отговор бе като първия, без прекалени уверения: „Да, Господи. Ти знаеш, че Те обичам!” Исус му каза: „Паси овцете Ми!” Още веднъж Спасителят зададе изпитващия въпрос: „Симоне Йонов, обичаш ли Ме?” Петър се натъжи. Той си помисли, че Исус се съмнява в любовта Му. Знаеше, че неговият Господ има причина да не му вярва и затова с болка на сърце отговори: „Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам!” Исус пак му каза: „Паси овцете Ми!”