ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

“Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички погрешки.” Притчи 10:12

Мнозина, които са осъждани от човеците, са оправдани от Бога! Също така хората, превъзнасяни от човешката преценка, в очите на Бога са окаяни и нещастни, жалки, слепи и голи. Човешката преценка често пъти греши. Нерядко човек осъжда брата си просто защото му липсва прозорливост. Бог гледа в сърцето и Той чете подбудите, които пораждат действията. Търсете от Бога любящ дух, защото любовта е езикът на небето.