Отпечатъците от алтруизма в мозъка

Ето двама ветерани от войната, и двамата с мозъчни травми, причинени от изстрел. Единият от тях е склонен да дарява пари за социални организации, а другият наказва институциите, които не го представляват. Причината за тези поведенчески разлики се намира в мозъчни области, които след увреждането по време на Виетнамската война вече не работят така добре, както се очаква.

Това проучване, част от инициатива, която изследва мозъка на ветерани от войната от 80-те години на XX век, включва 94 ветерани с мозъчни травми и 28 ветерани от контролна група, които също са служили във Виетнам, но нямат такава мозъчна травма. Мозъкът се изследва с компютърна томография.

Ветераните трябва също да вземат алтруистично решение, за да се установи тяхната представа за справедливост и морал. От всеки се изисква да даде дарение или да лиши от дарение 30 благотворителни организации, занимаващи се със социални въпроси като аборт и контрол върху оръжията. Всяко решение (да дадат или да не дадат) им струва 1 долар. Ако откажат, спестяват парите.

В алтруистичната задача даряването на средства и лишаването от средства са типично алтруистични решения. Те включват отдаване на собствени пари в полза на трета страна. „Този тест е различен от другите, защото ни позволява да вникнем в техните морални намерения, тъй като те награждават или наказват това, което смятат за правилно или неправилно“ – обяснява Рикардо де Оливейра-Суза, невролог от D”Or Institute for Research and Education и автор на проучването.

Алтруизъм в мозъка

Учените установяват, че тези ветерани, които по-често не дават пари, имат двустранни поражения в дорзо-медиалния префронтален кортекс. От друга страна, по-малкото наказания се свързват с поражения в левите temporo-insular and right perisylvian cortices (Фигура 2).

Обаче решенията да дарят пари за дадена организация се свързват с поражения в други области на мозъка (Фигура 3). Повече дарения се свързват с двустранни поражения в дорзо-медиалния теменен кортекс, докато по-малко дарения се наблюдават при ветерани, които имат увреждане на задните части да дясното полукълбо, включително горна слепоочна мозъчна гънка и среден слепоочен gyrus.

„Нашите проучвания разкриват, че имаме две отделни мозъчни вериги, които се задействат в морална ситуация – едната от тях наказва, а другата дарява“ – казва Оливейра-Суза.

„Надяваме се, че като научим повече за мозъчните механизми на алтруистичното поведение и свързаните с него социални поведения, ние можем да поощряваме положителното социално поведение, което желаят семействата“ – казва Джордън Графмън от Brain Injury Research Program, Shirley Ryan AbilityLab, Chicago, USA.

https://medicalxpress.com/news/2018-03-neural-fingerprints-altruism.html

Превод: Йорданка Дейчева