ОТПУШЕТЕ КАНАЛА

 

Един от най-добрите начини за служене на Бога и ближния е застъпническата молитва. Необходимо е ново виждане в духовния ни живот.

С неизразима любов Исус поздравява Своите изкупени. А изкупените ще участват в Неговата радост, като съгледат между спасените и онези души, които те чрез своите молитви, чрез своята работа и себепожертвателна любов са придобили за Христа.

Едно планинско село било снабдявано редовно с вода от малко езеро над селото. Една сутрин домакините отворили крановете, но напразно! Чул се лек шум, но никаква вода. Тръбите, които свързвали езерото със селото били проверени внимателно – никаква повреда. Всичко било редовно, но все пак вода не течала и селяните се отчаяли. Някой от тях се изселили на други места. Един ден един от служителите в съвета получил следната бележка: „Ако вие премахнете запушването горе в самото устие на езерото, където се влива водата в тръбата вие ще имате вода колкото искате”. Запушването било отстранено, потекла изобилна вода и отново бликнал живот в полузапустялото село.

Колко много християни лишават себе си от небесни благословения по същия начин! Те се молят, но /тръбата/ канала, по който благословенията трябва да дойдат е запушен с неверие.