Океаните отразяват слънчевите лъчи по-малко отколкото сушата, поради тази причина поемат повече слънчева енергия, но разпръскват тази топлина по по-пропорционален начин. Следователно океаните охлаждат екваториалните региони и ги предпазват от силно затопляне, като същевременно затоплят водите в полярните региони и ги предпазват от пълното им замръзване.   Какво би се случило ако водата действаше „нормално”?  Какво би се случило ако водата не постъпваше по този начин, а вместо това действаше „нормално”.      Предположете, че водата продължаваше да става все по-плътна със снижаване на температурите, както става с всички останали течности, и ледът потънеше на дъното. След това какво?  Е, в такъв случай процесът на замръзване в океаните и моретата щеше да започне от дъното и да продължи до повърхността, защото нямаше да има леден пласт на повърхността, който да предпази от загубата на топлината. С други думи, по-голямата част от земните езера, морета и океани щяха да станат плътен лед с може би около няколко метра вода над тях. Дори, когато температурата се повиши, ледът на дъното никога нямаше да се разтопи напълно. В моретата на един такъв свят нямаше да съществува никакъв живот и с една екологична система с мъртви морета животът на сушата също щеше да е невъзможен. С други думи, ако водата действаше по нормален начин нашата планета щеше да е един мъртъв свят. Това са въпроси, на които никой никога няма да може да даде отговор.

Всички физични и химични особености на водата ни показват, че тази течност е била сътворена специално за нуждите на човешкия живот. Несъмнено, не е случайност, че такава вода не съществува на нито една друга планета, освен на Земята.