ОТРАЗЕНА СВЕТЛИНА

” Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.” Мат.5:14

Божият човек не прикрива истината с цел да спечели благоразположението на невярващите, защото така те още повече ще занемарят душите си.  Тясната връзка с Бога му дава смелост да върши Господните дела. Енох ходеше по Бога и “беше засвидетелствано за Него, че е бил угоден на Бога”. Това е привилегия на всеки един вярващ днес. Това означава човек да пребъдва в Бога и Бог да направи обиталище в сърцето на слугата Си. “Аз в тях и Ти в Мене” – казва Исус. Да се ходи по Бога и да се вижда свидетелството Му, че пътищата, в които ходим, са угодни Богу, не е опитност, която трябва да свързваме единствено с имената на Енох, Илия, патриарсите, пророците, апостолите или мъчениците. Не само привилегия, но и дълг на всеки Христов последовател е да пази свято в сърцето си своя Господ, да Го носи през целия си живот и тогава наистина ще бъде едно изобилващо от плод дърво.