ОТРЕЗНЕЙТЕ КЪМ ПРАВДАТА!

“Не се мамете. Лошите другари покварят добрите нрави.
Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.”
(1 Коринтяни 15:33,34)

Братя и сестри, събудете се, станете! Прогласявайте благовестието в неговата простота. Вслушвайте се “какво казва писанието” така, сякаш от това зависи животът ви. За вас е от жизнено значение да слушате правилно, да очиствате сърцата си от егоизма, защото вашето вечно благоденствие е заложено на карта. Изпитайте се дали търсите Скъпоценния Бисер? Пазите ли се от измамите на сатана или сте готови да приемете внушенията, на онези които се откъснаха от вярата и да слушате нашепванията на изкусителни духове? Вашето спасение зависи от правилното слушане и смирено приемане на живото Слово.

Готови ли сте да се помирите с Бога и да се подчините на Неговите заповеди, за да бъдете осветени в тяло, душа и дух? Изкупени сте със скъпа цена – със смъртта на Единородния Божий Син. Сърцата ви продължават да бият. От този пулс зависи вашия живот, но този пулс не зависи от волята ви. Вие ядете и спите потънали в безгрижно безразличие, но Божията пазеща грижовност спрямо вас е непрестанна. Той направлява потока на вашия личен живот. Къде е тогава благодарността, която трябва да се издигне от човешките уста за тези непрекъсната грижа? Къде е признанието за постоянната Божия бдителност?