НАШИЯТ ОТЧЕТ ПРЕД БОГА

 “тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?”

(Лука 19:23)

Животът ни е скъп и затова трябва да обмисляме всяко свое действие. На нас е дадено да извършим работа, която Бог ще признае като добра и трайна като вечността, ако се захванем за нея с прав и открит дух. Колко изключително и отговорно нещо е животът, когато знаем, че ще даваме отчет пред Бога за нашето време, таланти и влияние. В употребата на талантите на никого не е позволено от Бога да остави личната си отговорност, така че друг да търгува с тях вместо него. Бог е възложил работа на всеки човек и за тази работа и нейното извършване той ще отговаря пред небето.

Ние не сме призовани да дадем отчет пред човек, а пред Бога. Нашият ум, нашата преценка, такт и мъдрост – всичко това ни е дадено от Него, за да умножаваме богатството Му и именно Отец е Този, Който ще поиска от нас сметка за начина, по който сме използвали дадените ни таланти.