ОТЧЕТ

Алкивиад бил лекомислен млад човек. Веднъж посетил вуй­чо си, но домакинът се извинил, че в този момент не може да го приеме, тъй като готви своя годишен отчет пред народа.

Алкивиад, който никога не си давал сметка за своите дела, казал:

– По-добре е човек да мисли не за отчет пред народа, а как изобщо да не дава отчет пред никого.

Сигурно много хора мислят като този младеж от древността, че могат да избегнат всякаква отговорност. Но не и пред Съз­дателя, защото „всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога“ (Римляни 14:12).