„ОТЧЕ, ПРОСТИ ИМ!”

 

Дуайт Муди разказвал по време на своето служение като проповедник един свой забележителен сън. Бил свидетел на разговор между Христос и Неговия апостол Петър.

Господ Исус Христос казал на апостола:

  • Петре, иди да проповядваш на римските войници в Йеру­салим.
  • Но как, Господи? Нали те Те разпънаха и убиха. Те са Твои врагове. Няма да ме послушат. – отговорил Петър.
  • Иди и намери онзи войник, който Ме заплюваше. Кажи му, че му прощавам. Намери и другия, който сложи трънения венец па главата Ми и му кажи, че царувам в небесната слава и мога да му дам венец на живот. Иди и при войника, който заби големите пирони в Моето тяло и му кажи, че Съм умрял и за неговите грехове. Открий и онзи, който с копие прободе тялото Ми, за да му кажеш, че в сърцето си имам път към небесна слава, който искам да му разкрия. Кажи им на всички тях да Ме потърсят.