ОТЪРСИ СЕ ОТ ГРЕХА

“О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат?” Галатяни 3:1

Никое човешко дело, независимо от положението, което дадена личност заема, не може да се сравнява с величието на стореното за падналия човешки род. Залогът е така непостижимо голям и толкова важен. Тогава защо толкова малко хора обръщат внимание на това? Хората постъпват така, сякаш нямат нужда от спасението на душите си, от спечелването на небето и от избягването на пъкъла. Какво означава това?

Истината е толкова велика, толкова ясна и важна поради включените в нея вечни интереси, а това упорито неверие и пренебрежение към спасението само заради омагьосващата сила на Сатана. Нима днес няма също толкова души, омагьосани от сатанинските козни, небрежни в непокорството си към истината и не виждащи предимството на послушанието? Кой е мъдрият и кой – несмисления? Несмислени са онези, които не са потърсили Господа за помощ, за да престанат да престъпват светият Негов закон.