ОТ КЪДЕ ИДВА БОЛКАТА

Някои хора смятат, че ако не са съвършени, заслужават наказание. Понеже са се провалили, допуснали са грешка или изобщо не са свършили нещо, те си мислят, че Господ се е разочаровал от тях и е престанал да ги обича. Затова им изпраща болка. Понякога вярваме, че трябва да сме съвършени, за да заслужим доброто. А щом не отговаряме на Божия съвършен стандарт, нещастието ни е ,,в кърпа вързано“. Това не е вярно. Бог не ни изпраща изпитания, защото не сме съвършени и сме се провалили в един или друг случай. Римляни 5:8 посочва, че докато все още сме били грешници, Той ни е обикнал: ,,Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас“. Вярно е, че когато се провалим, последиците ни причиняват болка. Но нашият неуспех не предизвиква наказателна акция от страна на Бог.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“