ОТ ОБИЧ КЪМ ОБИЧ

“Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.” Псалми 23:1

Грешникът може да стане Божие дете, наследник на небето. Може да се издигне от пръстта и да застане прав – облечен в дрехи на светлина. При всяка своя крачка той вижда нови красоти в Исус и се уподобява на Него по характер.

Любовта, изявена към човека чрез Христовата смърт, го подбужда да откликне с благодарност, обич и искрена молитва. Вярващият се променя от благодат в благодат, от слава в слава, докато съзерцавайки Христос, не се оприличи във всичко на Него.