ОТ ПРИЧИНА ДО ПОСЛЕДИЦИ

Чрез Божиите природни закони последицата следва причината с неизменна сигурност. Жетвата свидетелства за сеитбата. Тук не се толерира никаква преструвка, неискреност, измама. Хората могат да мамят своите ближни и да получават похвали и награди за работа, която не са извършили. Но в природата няма никаква измама. На неверния земеделец жетвата поставя осъдителна присъда. В най-висшия смисъл на думата това е вярно и за духовното царство.
Детето, което бяга от училище или не изпълнява задълженията си; младежът, който е ленив в учението, чиновникът или работникът, които не служат на интересите на своя работодател; човекът, в която да било професия или бизнес, който не е верен спрямо най-висшите си отговорности, може да се ласкае, че докато грехът му е скрит, печели предимство. Но не е така! Той мами себе си! Жетвата на живота е характерът и той е, който определя участта както за този живот, така и за бъдещия.

Ум характер личност” – III том  Издателство ,,Нов живот”