ОТ СЪДБОНОСНО ЗНАЧЕНИЕ

Всичко, с което разполагаме, за да правим своите заключения, са резултатите, следствията, а не причините за тях. С други думи, ние виждаме това, което се случва, но не можем да съзрем необходимостта, предпоставката, поради която то се случва. Затова е от съдбоносно значение да имаме информация за процесите, които се развиват в невидимия свят. За щастие, Бог е направил достатъчно, за да ни даде ако не всички отговори, то най-сериозни основания да вярваме, че именно Той, а не някой друг, направлява тези процеси.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян