ОТ СЪЛЗИ ДО КОРОНА

„Молитвите на християнките майки не са вън от вниманието на Бащата на всички… Той не ще отхвърли молбите ти и не ще остави теб и твоите на ударите на Сатана във великия ден на последния конфликт. Ти трябва да работиш с простота и верност и Бог ще утвърди делото на ръцете ти“ („Детско ръководство“, стр. 526).

„Влиянието на една молеща се, богобоязлива майка ще трае през вечността. Тя може да умре, но трудът и ще устои“ („Свидетелства“, том 4, стр. 500).

„Посредством искрена, усърдна молитва, родителите трябва да изградят защитна стена около децата си. Те трябва да се молят с пълна вяра, Бог да пребъдва с тях и светите ангели да пазят тях и децата им от жестоката сила на Сатана“ (също там, стр. 42,43).

„Нека родителите търсят Бога за ръководство в работата си. На колене пред Него, те ще придобият едно истинско разбиране за големите си отговорности и там те могат да предадат децата си на Един, Който никога няма да сгреши в съвет и напътствие“ („Адвентният дом“, стр. 321).

С неизразима радост родителите виждат короната, дрехата, арфата, които се дават на децата им… Семето посято със сълзи и молитви може да е изглеждало напразно посято, но най-после жетвата бива прибрана с радост. Децата им са изкупени“ (също там, стр. 569).

Общение с Бога – Елън Уайт