ОФОРМЕНИ В БОЖИЯТА РАБОТИЛНИЦА

„Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии“ (1 Кор. 6:19,20).

Ние не сме свои си. Изкупени сме със скъпа цена, дори със страданията и смъртта на Божия Син. Ако можехме да разберем и напълно да осъзнаем това, щяхме да усещаме огромна отговорност, която щеше да мотивира отношение за поддържане на възможно най-доброто здравословно състояние, за да можем да представим пред Бога едно съвършено служене.

Наистина вярваме, че Христос идва скоро. Не се съмняваме, нито пък сме се съмнявали, че ученията, които държим днес, са настояща истина, и че сме близо до съда. Приготвяме се да посрещнем Онзи, Който, придружен от ангелска свита, трябва да се яви в небесните облаци, за да даде на верните и оправданите окончателния дар – досег с вечността. Когато Той дойде, няма да ни очиства от греховете ни; нито ще премахва недостатъците в характерите ни, нито ще ни лекува от слабостите в темперамента и нрава ни. Той работи за нас сега и тази дейност ще бъде завършена преди това време.

Когато Господ дойде, онези, които са святи, ще си бъдат пак святи. Онези, които са запазили телата и умовете си в святост, в освещение и благородство, тогава ще получат най-накрая достъп до вечността. Но тези, които не са оправдани, не са осветени, не са очистени, ще си останат завинаги такива. Никаква дейност няма да се извърши за тях, за да премахнат недостатъците си и да им се дадат святи характери. Всичко това трябва да се направи в тези часове на проверка. Сега е времето, когато тази работа е определена да се изпълни за нас.

В момента сме в Божията работилница. Мнозина от нас са като неодялани камъни от каменоломна. Тъй като сме приели дълбоко Божията истина, влиянието ѝ ни засяга. Тя ни въздига и премахва от нас всеки недостатък и грях. Така сме подготвяни да видим Царя в Неговата красота и накрая да се присъединим към небесните ангели в царството на славата. Тук е мястото, където тази работа е определена да се извърши за нас, където тела и души ще се подготвят за вечността.