ОФОРМЕНИ ОТ СВЕТИЯ ДУХ

Привилегия за всяка душа е да упражнява вяра в нашия Господ Исус Христос. Но чист духовен живот се проявява само когато душата се предава на Божията воля чрез Христос, примиряващият Спасител. Наша е привилегията да бъдем оформени от Светия Дух. Чрез упражняване на вяра влизаме в общение с Христос Исус, защото Христос пребъдва в сърцата на всички, които са кротки и смирени. Има вяра, която действа чрез любов и очиства душата, вяра, която донася мир в сърцето и води в пътеката на себеотрицание и саможертва.