ОЧЕВИДНА ВРЪЗКА

Осъществените епидемиологични проучвания при над 30 контролни групи са показали, че при ниска консумация на сол (с храна приготвена в домашни условия, не закупена от магазина), физическа активност и нормална телесна маса, не се наблюдава увеличаване на артериалното налягане с напредване на възрастта (както се случва в развитите страни).

При изследване, осъществено върху 100 074 души от 52 различни популации, живеещи в 32 страни, е констатирана очевидна връзка между консумацията на сол – документирано чрез определяне нивото на натрий в кръвта – и стойностите на артериалното налягане. Над 100-те проведени изследвания през последните 40 години  са показали, че намалената консумация на сол се свързва със значително понижаване на кръвното налягане.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”