ХРИСТОВОТО ОЧИСТВАНЕ Е С ОСНОВАНИЕ

 “Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.”

(Йоан 15:1,2)

Когато върху нас дойдат изпитания, нека не мислим непрестанно за големината на трудностите и да се чувстваме така сякаш нямаме радост в Бога. Вярно е, че ще настъпи промяна в чувствата, ще има моменти на обезсърчение и подтиснатост. Но с вяра ли ще живеем, или ще се поддаваме на чувствата си? Когато нашите братя и сестри не говорят разумно и ни причиняват болка, нека да не се обезсърчаваме, а да си спомним, че живеем в свят на изпитания и скърби, на мъка и разочарование. Когато трябва да преживеем подобни неща, нека те ни подтикват да дойдем още по-близо до Христа. Ако не сторим това, със сигурност ще загубим.