ОЧИ НА ВЯРА

“защото ходим с вярване, а не с виждане.” 2Кор.5:7

Христос облече Своята Божественост с човешко естество и дойде в този свят, за да живее без нито едно петънце от грях, за да могат човешките чада да станат участници на Неговата Божественост и чрез силата на изкуплението да избегнат разтлението в света, което е произлязло от похотите и страстите. За всички, които приемат Христа за личен Спасител, покривалото, скриващо Божията слава от човешките погледи, е дръпнато встрани и затова с очите на вярата те са способни да гледат и виждат вечните неща.