ОЩЕ ВРЕДНИ ЕФЕКТИ

След консумация на кофеин се повишава допаминът, невротрансмитер. Някои от най-тежките психични болести, например шизофренията, се смята, че е възможно донякъде  да бъде причинена от излишък на допамин. Тоест не ни учудва, че вещество, увеличаващо нивото на допамин, например кофеинът, увеличава риска от психични заболявания.

Потискане функциите на централния дял на мозъка и на кръвния поток – характерни за депресивните състояния – са свързани поне частично с нивата на допамин в централния мозъчен дял. Кофеинът противодейства на ролята на аденозина да осигури адекватен кръвен поток и променя физиологията на допамина, така че връзката между кофеина и депресивните състояния трудно може да бъде отречена.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“