На една лепенка за кола пишеше: „Отнасяме се с нашия свят така, сякаш имаме още един в багажника.” Интересно предупреждение за последиците от замърсяването на околната среда! То обаче дава неволно израз и на факта, че не можем да очакваме друг, по-добър свят. Нито замърсяването на околната среда, нито оръжията за масово унищожение ще предизвикат края на света, но единствено предстоящия Божий съд. Тогава „земята, и каквото се е вършило по нея, ще изгорят”. (2 Петър 3:10) Със сигурност човек трябва да използва пестеливо благата, които Бог му е дал за живота в този материален свят. Но какъв смисъл би имало това, ако редом с видимия не съществуваше и един невидим свят, където животворящият елемент не е волята на падналия човек, а Божията воля! Така, както настоящия, материален свят ще премине, така е сигурно, че човек няма в „багажника” дял в невидимия свят на Божията слава, т.е. той не е естественото, автоматично продължение на досегашния му живот. Скъпи читателю, живеете ли както мнозина днес? Пилеете ли своите духовни дарби за преходни неща, вместо да ги използвате по Божията воля, вместо да издигнете духа си към Бога, за да познаете истинския смисъл на своя живот, който се състои в завръщането Ви отново при Него, посредством жива вяра в спасението чрез кръвта на Исус Христос? Тогава ще придобиете онзи „друг свят” и ще Ви бъде подарена радост и блаженство в общението с Бога и във вършенето на Неговата воля. Това означава „пребъдва вовеки”!

„И светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва вовеки. 1 Йоан 2:17