ОЩЕ ЕДНА ПЕТДЕСEТНИЦА

„Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде“ (Йезек. 34:26).

Чрез метафората за ранния и късния дъжд, който в източните страни пада по време на сеитба и жетва, еврейските пророци предсказаха дара на духовната благодат в извънредна мярка над Божията църква. Изливането на Духа в дните на апостолите бе началото на ранния дъжд, като резултатът беше славен. Но за времето, близо до приключването на земната жетва, е обещан един специален дар на духовна благодат, за да се приготви църквата за идването на Човешкия Син. Това изливане на Духа е оприличено с падането на късния дъжд.

Великото дело на евангелието не трябва да приключва с по-малка изява на Божията сила, отколкото отбелязаната в началото. Пророчествата, изпълнили се при изливането на ранния дъжд, когато започна делото на евангелието, трябва да се изпълнят отново чрез късния дъжд при неговия завършек.

Божиите слуги, с лица, осветени и греещи от свято посвещение, ще бързат да прогласят от място на място вестта от Небето. Предупреждението ще бъде дадено чрез хиляди гласове по цялата земя. Чудеса ще бъдат извършвани, болни ще бъдат изцелявани, знамения и чудеса ще следват вярващите. И Сатана работи, с лъжливи чудеса, дори прави така, че огън да пада от небето пред очите на човеците (Откровение 13:13). Така земните обитатели ще бъдат доведени до решението да заемат своето място.

Вестта ще бъде разпространена не толкова чрез аргументи, колкото чрез дълбокото убеждение на Божия Дух. Доводите са били вече изложени. Семето е било посято и сега то ще поникне и ще принесе плод. Сега лъчите на светлината проникват навсякъде, истината бива съзирана в нейната яснота, честните Божии деца разкъсват оковите, които са ги задържали. Семейни връзки, църковни отношения – сега са безсилни да ги задържат. Истината е по-скъпа от всичко друго. Въпреки средствата, обединени срещу истината, едно множество заема своето място на Господната страна.