ОЩЕ НЕЩО ЗА ДИАБЕТ ТИП I

По-ранната информация за връзката между храненето и диабет тип 1 беше достатъчно впечатляваща, за да предизвика две значими събития. През 1994 г. Американската педиатрична академия „силно препоръчва” децата, родени в семейства, където диабетът е по-чест, да не бъдат хранени с добавки от краве мляко през първите две години от живота си. Второто са проведените от много изследователи проспективни проучвания – такива, които проследяват индивидите в бъдещето – за да видят дали внимателното мониториране на диетата и начина на живот може да обясни как започва диабетът тип 1. Две от по-известните от тези проучвания се провеждат във Финландия, едното е започнало в края на осемдесетте години, а другото, в средата на деветдесетте. Едното е показало, че консумацията на краве мляко увеличава пет до шест пъти риска от диабет тип I, а според другото кравето мляко увеличава развитието на поне три до четири други антитела, освен тези, за които вече говорихме. В едно отделно проучване, при децата, хранени с адаптирано мляко, нивата на антителата към бета-казеина, друг протеин в кравето мляко, са били значително по-високи от нивата при кърмените деца. Децата с диабет тип 1 също са имали по-високи нива на тези антитела. Накратко, резултатите от проучванията силно подкрепят опасността от кравето мляко, която е особено голяма за генетично възприемчивите деца.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл

Следват публикации с допълнителна информация по темата.