ОЩЕ НЕЩО ЗА СОЛТА

Солта може да увреди артериите ни независимо от влиянието й върху кръвното налягане. И това увреждане започва в рамките само на трийсет минути.

Използвайки техника, наречена лазерна Доплерова флоуметрия, учените успяват да измерят потока на кръвта в мъничките кръвоносни съдове в кожата. След ястие с високо съдържание на натрий потокът на кръвта е значително по-малък – освен ако в кожата не се инжектира витамин С, който очевидно неутрализира до голяма степен предизвиканото от натрия потискане на функцията на кръвоносните съдове. . В такъв случай, щом един антиоксидант помага да се блокира ефекта на натрия, тогава механизмът, с който солта уврежда артериалната функция, може да бъде оксидантен стрес, образуването на свободни радикали в потока на кръвта ви. Оказва се, че очевидно приемът на натрий потиска активността на един ключов антиоксидантен ензим в организма, наречен супероксид дисмутаза, който има способността да детоксикира милион свободни радикали в секунда. Когато действието на този ензим-работохолик бъде възпрепятствано от натрия, може да се стигне до вредни за артериите високи нива на оксидантен стрес. След едно солено ястие кръвното налягане не само се повишава, но артериите в действителност започват да се втвърдяват.

Ето какво гласи един цитат от ,,Наръчника по вътрешна медицина на Жълтия император“, древен китайски медицински текст: ,,Ако в храната се използва твърде много сол, пулсът се затруднява…“ Оказва се, че не е необходимо да извършваме двойно сляпо изследване; може би просто трябва да дадем на някого пакет картофен чипс и да измерим пулса му.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър