ПАГУБНИ ЗА ЗДРАВЕТО СТРЕМЕЖИ

Добре е младите да видят, че както в храненето, така и в облеклото простият начин на живот е незаменим за по-възвишения полет на мисълта. Покажете им колко много има за учене и вършене и колко скъпоценни са дните на младостта, в които човек се подготвя за живота. Помогнете им да видят какви съкровища се намират в Божието слово, в книгата на природата, както и в докладите за живота на благородните хора.

Отправете мислите им към страдащите, които те биха могли да облекчат. Помогнете им да видят, че всеки изразходван долар за външен показ лишава човека, който ги е похарчил от средствата, с които би могъл да нахрани гладни, да облече голи и да утеши скърбящи души.

Не си заслужава заради изискванията на модата, които не се основават на здравия разум, нито допринасят за удобство, благоприличие и красота, да се пропуснат златните случаи на живота, да се попречи на развитието на ума, да се погуби здравето и да се разруши щастието.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/