ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИДОЛИ

„Дечица, пазете себе си от идоли“ (1 Йоан 5:21).

Всяко истинско Божие дете ще бъде пресято като зърно и в процеса на пресяването всяко мечтано удоволствие, което отвръща ума ни от Бога, трябва да бъде пожертвано.

Този въпрос е много важен и дали ще се избавите от идолопоклонството, зависи от вас. Благословение ще бъде дадено на душите ви, ако се подчините на думите, изговорени от Светия Израилев: „Да нямаш други богове освен Мене“. Мнозина се грижат за празни неща и се безпокоят за себе си, като посвещават време и мисли на ненужните дреболии, с които са изпълнени домовете им. Нужна им е Божията сила, за да се откъснат от излишната посветеност, защото всички тези цели, към които се стремят, са стремеж към идолопоклонство.

Този, Който изпитва сърцата, желае да избави Своя народ от всеки вид идолопоклонство. Нека Словото на Бога, благословената капка на живота, заеме мебелите, които са препълнени с ненужни предмети. Използвайте парите си, за да се сдобивате с книги, които ще ви помогнат да разберете по-ясно настоящата истина. Вземете Божието Слово като съкровище и източник на безкрайна мъдрост и любов; това е Пътеводителят за небето (…)

О, нека изследваме Писанията с молитвен дух в сърцата и дух на предаване на Господа! О, нека изпитаме собствените си сърца със свещ в ръка, а когато открием нишка, свързваща ни със света и отклоняваща ни от Бога, да я прекъснем веднага! Молете Бог да ви изяви всяко нещо, което отклонява мислите и чувствата ви от Него! Той е дал Своя свят закон като мярка за характера. Чрез този закон можете да видите и преодолеете всеки дефект във вашия характер. Ще сте способни да се отделите от всеки идол и да се свържете с трона на Бога чрез златната верижка на милостта и истината.