ПАЗЕТЕ СЕ ОТ САМОСЪЖАЛЕНИЕ

Мнозина до голяма степен преувеличават въображаеми трудности, започват да се самосъжаляват и да се поддават на отчаяние. Такива хора се нуждаят от цялостна промяна. Те трябва да дисциплинират себе си, да положат усилие и да победят всички детински чувства. Необходимо е да решат, че животът не бива да бъде прахосван в занимаване с дреболии… Всеки трябва да има цел в живота. Трябва да мобилизира силите на ума си и да привикне мислите си да се придържат към целта, както компасът – към полюса. Умът трябва да бъде отправян в правилната насока според добре съставени планове. Тогава всяка стъпка ще бъде стъпка напред… Успехът или неуспехът в този живот зависят много от степента, в която са дисциплинирани мислите.

Не е нужно да изпадате в обезсърчение и отчаяние. Сатана може да дойде при вас с жестокото внушение „Твоят случай е безнадежден! Ти не можеш да бъдеш изкупен!“ Но има надежда за теб в Христос! Бог не ни е заръчал да побеждаваме със собствена сила. Той иска да застанем твърдо на Негова страна. Под каквито и трудности да работим, каквото и да тежи на душата и тялото, Той очаква да ни освободи..

Трябва да се пазим от самосъжаление. Никога не поддържайте чувството, че не сте оценени както трябва, че усилията ви се пренебрегват, че работата ви е твърде трудна. Нека споменът за онова, което Христос е претърпял за нас, смълчи всяка мисъл на роптание. Ние сме третирани по-добре, отколкото нашият Господ.

Самосъжалението влошава характера на онези, които го подхранват, и упражнява влияние, което разрушава щастието на околните.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-

page=2