ПАЗЕТЕ СЕ ОТ САТАНИНСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ

 

„А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамни духове и бесовски учения“ (1 Тим. 4:1).

Скоро сатанинските суеверия ще приемат нова форма. Фалшиви неща ще бъдат представяни по приятен и привлекателен начин. Лъжливи учения, покрити с мантията на светлината, ще бъдат представени пред Божиите избрани. Сатана ще се опита да измами, ако е възможно, и самия остатък. Много влияния, водещи към бездната, ще се проявят, умовете ще бъдат омаяни.

Грехове от всякакъв род, подобни на онези, които съществуваха сред предпотопните хора, ще бъдат разпространени, за да подчиняват човешки умове под силата на злото. Възвеличаване като бог, човешка воля без ограничения, съвет на нечестиви – това са нещата, които Сатана използва като средства за постигане на целта си. Той ще използва ума на тези, които му се покоряват, за да прокара плановете си. Най-мъчителната от всички мисли е, че под влияние на измамите му хората ще имат привидно благочестие, без да е свързано с Бога. Като Адам и Ева, които ядоха от плода на дървото за познаване на доброто и злото, така и сега мнозина ще се хранят с измамливите хапки на греха.

Сатанинските пратеници разпространяват лъжливи теории в привлекателна форма, както Сатана скри в Едемската градина своята идентичност от първите ни родители, като говори чрез змията. Тези агенти втълпяват в човешките умове това, което в действителност е пълна заблуда. Хипнотичното въздействие на Сатана ще бъде оказано върху онези, които се обръщат от просто разбираемото Божие Слово, за да почитат басните.

Онези, на които им е открита най-голяма част от истината, Сатана най-усърдно се опитва да впримчи. Той знае, че ако успее да ги измами, ще облекат греха в дрехата на праведността под негов контрол и така ще ги отвлече от правия път.

Бдете, защото като светъл ангел Сатана ходи сред събранията на работниците християни във всяка църква, опитвайки се да привлече членовете на своя страна. Божия народ е предупреден: „Не се мамете; Бог не е за подиграване“.