ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРЕЛЪСТИТЕЛНИ УЧЕНИЯ

  “Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.”
(Колосяни 2:8)

В наше време, в последните дни на световната история ние трябва особено внимателно да изучаваме книгата Откровение. Защо? Защото тя описва сцените, които ще срещнем и видим. Всички се нуждаем от разбиране какво и как трябва да посрещнем. Трябва да знаем какви усилия е необходимо да положим, за да не бъдем изненадани от кроежите на врага. Знаем, че последният голям конфликт ще бъде и най-решителният опит на Сатана да изпълни своите намерения. Той ще идва не само като рикаещ лъв, но и като прелъстител, който покрива греха с прекрасни одежди от светлина, така че да улови човешките души в примката си.

Господ иска от нас да разберем колко важно е за вярващите да застанат в тези последни дни върху основата на вечната истина. Онези, които си мислят, че войнстващата църква е и църква победител правят голяма грешка. Да, войнс-тващата църква ще постигне големи победи, но също така тя ще има най-ожесточени конфликти със злото, за да се установи твърдо върху основата на вечната истина. Всеки един от нас трябва да се определи и да застане заедно с църквата върху тази основа…

Днес има и такива, които смятат Откровение за запечатана книга. Да, тя наистина е тайнство, но тайнство разкрито. Затова всички се нуждаем от нейните пояснения за събитията, които предстоят в последните дни от земната история. Врагът ще се опита да вмъкне всичко, на което е способен, за да изпълни, ако е възможно своите измамни кроежи. Нима са разумни и мъдри хората, които изобщо нямат желание да проумеят истината за нещата, които предстоят да се изпълнят на земята?