ПАЗЕТЕ ХРАМА НА ТЯЛОТО СИ

“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?” (1 Кор.3:16).

Бог ви е дал обиталище, за което да се грижите и да пазите в най-добро състояние за Негова служба и слава. Вашето тяло не е ваша собственост. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“

Здравето е благословение, което малцина ценят. Животът ни е свят дар, който само Бог може да ни помогне да пазим и да го използваме за Негова прослава. Но Този, Който е оформил чудната структура на тялото, ще положи и специални грижи, за да го опази, стига хората да не Му попречат. За всяка способност, която ни е поверил, Той ще ни помогне да я усъвършенстваме и да я използваме според волята на Дарителя.