ПАЗЕТЕ ХРАМА НА ТЯЛОТО СИ

„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“

 (1 Кор.3:16)

Бог ви е дал обиталище, за което да се грижите и да пазите в най-добро състояние за Негова служба и слава. Вашето тяло не е ваша собственост. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“

Здравето е благословение, което малцина ценят. Животът ни е свят дар, който само Бог може да ни помогне да пазим и да го използваме за Негова прослава. Но Този, Който е оформил чудната структура на тялото, ще положи и специални грижи, за да го опази, стига хората да не Му попречат. За всяка способност, която ни е поверил, Той ще ни помогне да я усъвършенстваме и да я използваме според волята на Дарителя.

Младостта е времето за установяване на добри навици, за поправяне на лошите, които вече са придобити, за постигане и поддържане на силен самоконтрол. Това е време, когато трябва да се поставят планове и егото да се подчини на навика всички житейски действия да се съобразяват с волята на Бога.

Светият храм на нашето тяло трябва да се пази чист и неопетнен, за да може Светият Дух да живее там. Нужно е да пазим вярно тази Божия собственост, защото всяка злоупотреба ще скъси продължителността на живота ни и възможността той да бъде за Божия прослава. Помнете, че трябва да посветим всичко свое – душа, тяло и дух – на Бога. Всичко наше е Негово изкупено притежание и трябва да го използваме мъдро до края, за да запазим дара на живота. Когато правилно използваме силите си в пълната им степен по най-полезен начин, като поддържаме всеки орган да бъде здрав и нашият ум, сили и мускули да работят хармонично – тогава можем да служим най-пълноценно на Бога.

Щом правим всичко по силите си, за да сме здрави, тогава можем да очакваме да дойдат и благословените резултати. Можем и с вяра да молим Бог да благослови усилията ни за запазване на нашето здраве.