ПАЗЕТЕ ЕЗИКА

“От същите уста излизат и благословение, и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.” Яков 3:9

Ако не бдим постоянно, може да бъдем изненадани, и да изречем прибързани думи. Тогава може да оставим незаличими отрицателни впечатления в умовете на хората, на които сме отговорили, защото някои просто не желаят да забравят лошото. Те сякаш изпитват удоволствие да хранят злото в себе си. Затова нека пазим думите си според наставленията, дадени нам от Божествения ни Учител, и да не допуснем по никакъв повод те да бъдат употребени за наскърбления и обида.