ПАЗЕЩАТА БОЖИЯ СИЛА

 “И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.”
(Йоан 10:28)

Исус цени усилията на всяка изпитана и изкусена душа. Моля те, приеми скъпоценните слова на Господа, с които Той те кани при Себе Си. Единствен Христос може правилно да прецени стойността на човешката душа. Всички, които се стремят да получат венеца на вечния живот ще се изправят пред сатанинските сили, но помни, че ние сме “вардени с Божията слава, чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време” /1 Петрово 1:5/.

Живеем в последното време и днес сатана работи с властна сила, за да може чрез коварни изкушения да победи онези, които вярват в Исус. Нека никога не забравяме, че “сме пазени с Божията сила”, затова при изкушение отдай слава на Бога, Който може да подкрепя вярващата душа, така, че тя да не бъде победена от лукавия враг…

Живеенето с вяра в силата на Исуса Христа, а не според твоето умозрение и мъдрост, ще те приведат през всяка трудност и изкушение. Чакай с търпение, бдителност и молитва и дръж здраво дадените от Бога обещания. Прости на своите врагове, независимо колко много са наранили душата ти и като държиш на вярата си в Христа, ще видиш, как Той ще бъде за теб като сянка от канара в пустиня. Преодолей този натиск, преглътни горчилката и приеми страданието като част от религията заради Христа, вместо да съгрешаваш на Бога, като търсиш сама избавление за себе си…