ПАРАДЪТ НА ПОБЕДАТА

„Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.“ (1Кор.15:57)

Нищо не може да бъде по-безпомощно, по-зависимо от душата, която чувства своята нищожност и разчита изцяло на заслугите на кръвта на един разпънат на кръст и възкръснал Спасител. Християнският живот е живот на борба, на постоянен конфликт. Той е и битка, и парад. Но всеки акт на покорство спрямо Христос, всеки акт на себеотричане в Неговото име, всяко издържано изпитание, всяка спечелена победа над изкушенията е стъпка напред в този парад към славата на финалната победа.

Ако приемем Христос като наш Водител, Той ще ни преведе безопасно по тясната пътека. Пътят може да е груб и трънлив. Изкачването може да е стръмно и опасно. Възможно да има ями отдясно и отляво. Може да се наложи да търпим трудности в пътуването си. Когато сме слаби и уморени, копнеещи за почивка, може и да стигнем до пълзене. Когато ни прималее, ще се налага да се борим. Когато се обезсърчим, ще сме призовани да се уповаваме в надеждата. Но с Христос като наш Водач няма да изгубим пътеката към вечния живот и на всяка цена ще достигнем до желаното убежище в края.

Сам Христос е прокарал тази пътека пред нас и тя е утъпкана от нозете Му. Тясната пътека на светостта, пътят, начертан за изкупените от Господа, е озарен от Този, Който е Светлината на света. Ако следваме стъпките Му, Неговата светлина ще ни огрява. И отразявайки сиянието на славата Му, ще видим как пътеката става все по-светла и по-светла, докато настъпи денят.

В началото може да ни се струва приятно да следваме гордостта и светската амбиция, но краят на всичко това е болка и скръб. Себичните планове представят ласкателни обещания и разчитат на очаквани наслади, но ние ще разберем, че щастието ни е отровено и животът ни е вгорчен от надежди, в чиято основа стои егоизмът. Когато следваме Христос, ние сме в безопасност, защото Той няма да позволи на силите на мрака да ни наранят и дори косъм от главите ни няма да падне. Той ще опази това, което Му е поверено, и ние ще станем повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.