Какво красиво нещо са перлите! Въпреки, че трябва да сме наясно, че са възникнали от страданието. Перлата се е появила в резултат на това, че една песъчинка е навлязла във вътрешността на една мида и я е наранила. Една мида, която не е била наранена, не може да произвежда бисери. От вътрешната страна на мидата се намира вещество, наречено “Седеф” и когато една песъчинка навлезе в мидата, тя покрива песъчинката със слоеве седеф, за да се защити. В резутат на това се оформя една много красива и блестяща перла.

Почувствал ли си се някога наранен от думите или действията на някого? Бил ли си обвинен, че си казал неща, които никога не си изричал? Били ли са твоите идеи отхвърляни или осмивани? Обвинявали ли са те, че си извършил нещо, което ти не си правил никога? Били ли са твоите намерения, при определени ситуации, изтълкувани погрешно? Страдал ли си понякога под ударите на безразличието? Бил ли си нараняван точно от тези хора, от които най-малко си го очаквал? Оценяват ли те точно толкова, колкото ти заслужаваш?

И въпреки това, или точно поради това, прости и създай от своята рана една перла! Покрий раните си с пластове от любов, не забравяйки, че с колкото повече пластове любов бъдат покрити раната ти, толкова по-малко ще чувстваш болката!

И обратното, ако не покриеш раната с любов, тази рана ще остане отворена. Всеки ден ще те боли все повече, ще ти вреди и ще те заразява с негодувание и огорчение. И най-лошото е, че никога не ще бъде излекувана.

В нашето общество, можем да видим доста “изпразнени от съдържание миди” и не защото те никога не са били наранявани, а защото те не са съумели да прощават, да разбират останалите, и не са били в състояние да трансформират своята болка в перла. A всяка перла е една рана излекувана с любов!