ПЕРСПЕКТИВА НА БЪДЕЩ ЖИВОТ 

“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.” Йоан 14:2

Царят на небето желае да притежавате и да се радвате на всичко, което може да облагороди и издигне вашето същество и което може да ви направи годни да живеете с Него вечно, да съществувате наравно с живия Бог. Каква перспектива ни дава бъдещият живот! Какво очарование притежава! Колко широка, дълбока и неизмерима е Божията любов, изявена на човека!