Нищо не съдейства така добре за здравето на тялото и душата, както един признателен дух! Наш истински дълг е да се противопоставяме на меланхолията, на мрачните мисли и на недоволството! Това е също така наложително, както и да се молим.

В странствуванията си през пустинята Израилевите чада разведряваха пътуването си с музика и свети песни. По същия начин днес Бог съветва чадата Си да ощастливяват живота си на странствуване. Няма по-ефикасно средство да се запечатат в паметта думите на Бога от повтарянето им чрез песен. Песента е една превъзходна сила. Чак когато нашият Изкупител ни заведе до прага на Вечността, цяла осветена от славата на Бога, ние ще можем да схванем истинската сила и съдържание на славословията и думите на благодарност, повтаряни от небесния хор около трона. И когато днес правим една от тези ангелски песни да се чува в нашите домове, сърцата се чувстват по-близо до небесните певци. Още от земята трябва да започне общението с Бога и тук долу да се научим да славословим.