ПЕСЕН ЗА СТУДЕНТИ

Група студенти от различни националности правели екскурзия с научна цел с туристически автобус из Европа. Един студент предложил за разнообразие всеки един от тях поред да изпее песен на своя език. Били представени различни песни. Тогава дошъл ред на една вярваща студентка. Тихо тя помолила Господа да я насочи към някоя конкретна песен и да й даде сили за това. В началото малко колебливо, след това все по-уверено тя пеела:

“Ела при Спасителя, ела още днес!

Покори се на Словото Му,

сега е все още време за това!

Той е близо до нас, готов да ни благослови и

призовава толкова нежно: Ела!”

След паузата на първия куплет, изпълнена до определена степен с неловкост, напред излязъл един африкански студент и застанал до момичето: “Аз също зная песента, може ли да пея с теб?” И те заедно изпели песента до край в името на Исус. Ярко свидетелство и настойчив призив към техните състуденти.

Има много песни, но никой не пее толкова много, колкото вярващите. Те винаги имат причина за това, понеже в Господ Исус те са открили Този, Който дарява на сърцата им пълно изцеление, съвършен мир и надежда.

Псалом 40:3

„Тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа.“