ПЕЧЕЛИМ И ГУБИМ ПРИЯТЕЛИ

Никой не се родил научен как да завързва приятелства. Умението за установяване на контакт се изгражда. Как можем да установяваме трайни връзки с другите? Повечето от нас привикват чрез изпитания и грешки. Спечелваме и губим приятели. Но често пъти мъчителната раздяла ни кара занапред да слагаме щит на чувствата си. Не искаме да рискуваме друга мъчителна загуба или отхвърляне, затова  ,,играем на безопасност” с чувствата си. Занимаваме се с такива развлечения и дейности като игра на карти, гледане на телевизия – удоволствия без значение, които не изискват разкриване на душата пред другите, а запълват времето.

Това, което не искаме да си признаем, е че в старанието си да елиминираме от нашия живот болката, ние елиминираме и радостта. Отрязването на част от нашите емоции води и до загуба на онези преживявания, които най-много желаем.

,,Как да се справим със стреса” – 53 стр. Издателство ,,Нов живот”