Имало едно време голям планински склон, на него – орлово гнездо, а в гнездото – четири яйца. Един ден станало земетресение и едно от яйцата се търкулнало надолу по планинския склон и стигнало до ферма за птици. Кокошките решили да се погрижат за яйцето и една от тях се съгласила да го измъти.

Минало време и от яйцето се излюпило красиво орле. За жалост обаче било отгледано като пиле. И скоро самото то повярвало, че е такова. Обичало дома и семейството си, но духът му жадувал за още нещо.

Един ден, докато си играело във фермата, орлето погледнало към небето и видяло няколко силни орли да се веят високо-високо.
– О- казало то – колко много искам да се рея като тези птици.

Другите пилета се затъркаляли по земята от смях.
– Няма как да стане. Ти си пиле, а пилетата не могат да летят.

Орлето продължило да гледа към своите истински роднини, мечтаейки да бъде с тях. Но всеки път, когато заговорело за мечтата си, другите му се присмивали.
И така, орелът се научил да вярва в това, което му казвали. Минало време, той спрял да мечтае и продължил да живее живота си като пиле.
Човек става такъв, какъвто вярва, че ще стане. Ако мечтаеш да си орел, следвай мечтите си, а не слушай какво ти казват кокошките.