ПИРШЕСТВА НА ЛЮБОВТА 

“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.” Йоан 14:2‭-‬3 

Можем да се наслаждаваме на богатите пиршества на любовта; и когато напълно вярваме, че сме Негови по осиновение, тогава можем да предвкусваме Небето. Чакайте Господа с вяра! Той привлича към себе си душата ни, когато се молим, и ни помага да усетим скъпоценната Му любов. Стоим близо до Него и можем да имаме сладко общение с Него. Получаваме различни представи за нежността и състраданието Му и сърцата ни се съкрушават и топят при мисълта за любовта, която Той ни е подарил. Чувстваме наистина пребъдващия Христос в душата си.