ПИСМО ОТ БОГ

 

Скъпо мое дете,

ти си скъпоценна душа и искам винаги да помниш колко си ценен за мен. Защото си много специален и Аз те наблюдавам всеки ден. Ти си Моето най-скъпо съкровище. Но моля те, мило дете, никога да не забравяш, че си пратен на тази земя да споделяш, всичко което имаш…… Да обичаш семейството си  и твоя съсед и странника, който минава наблизо…. Те всички се нуждаят от Теб, както и ти се нуждаеш от тях. Защото всеки от вас може да помага на останалите да преминават по пътеките на живота. Ти имаш дарби, които са ти дадени, таланти и сила, състрадание и любов… всичко това раздавай на другите. Ти си прекрасно дете, благословение за околните. Познавам сърцето и ума ти. Раздавай даровете си и ще израснеш още по-силен.

С много любов Бог.

 

Еремия 31:3

“Да, с вечна любов те възлюбих и те привлякох с милост.”