ПЛАНИРАНЕ С БОГА

 

Несъмнен факт в живота на човека е неговата очевидна несигурност.

Както и в Писанието ни се напомня, ние „не знаем какво ще бъде утре” (Яков 4:14). Предприемачът на недвижимо имущество Лари Силвърстайн може да свидетелства за истинността на този текст. Въпреки че притежавал впечатляващ имот в Ню Йорк, той бил, според собственото му свидетелство, обладан от желанието да добави Кулите Близнаци на Световния търговски център към своите притежания. Желанието му се превърнало в реалност. Шест седмици преди тези два внушителни небостъргача да бъдат унищожени от терористите, той се сдобил с 99-годишен договор, струващ 3,2 милиарда долара, за този величествен център.

Тъжно е, че изпълнението на нашите мечти понякога може да се превърне в кошмар. Това ни напомня не само за несигурността на живота, а и за нуждата да подредим желанията си в съгласие с Божията воля. Опитът ни учи, че ако допуснем внушението, че можем сами да управляваме живота си, изпълнението на собствените ни натрапчиви мечти може да се превърне в прах и пепел.

Естествено има и нормални човешки желания, но в книгата Яков ни се казва, как да ги постигнем. Вместо да градим въздушни кули с увереността, че плановете и мечтите ни ще бъдат изпълнени, ние трябва да кажем: „Ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.”(4:15).

Когато подчиним плановете си на Божията воля, можем да се наслаждаваме на Неговия мир всред несигурността на живота.

 

“Вие не знаете какво ще бъде утре.” Яков 4:14

 

НАПИШЕТЕ ПЛАНОВЕТЕ СИ С МОЛИВ, ТОГАВА ДАЙТЕ НА БОГА ГУМАТА.