ПЛОДОВЕ НА ЛЮБОВТА 

“Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.” Галатяни 3:26 

Сърцата ни трябва да бъдат изпълнени с Христовата любов, ако искаме да дадем плодове, които да прославят нашия Бог. Трябва да се поучим от Него, от смирението и кротостта Му. Тогава няма да желаем да се себевъзвеличаваме… Когато хората видят по-ясно пълнотата на Христовата жертва, те ще могат по-лесно да разберат какво означава единството в Него и чрез Него.