В конфликта със сатанинските сили има решителни моменти, които определят победата, било на страната на Бога или на страната на княза на този свят. Ако тези, които участват в тази битка не са будни, усърдни, бдителни, ако не се молят, за да искат мъдрост и не се занимават с молитвата, Сатана печели победата тогава, когато би трябвало ние да бъдем победители чрез оръжията на Господа. Непрестанна и неуморна духовна бдителност за всеки от нас е цената на безопасността. Не се приближавайте ни най-малко при Сатана, за да не вземе предимство над вас. Молитвата привлича Исус на наша страна и придава на обезсърченото и отпаднало духом сърце една нова сила, за да победи света, плътта и Сатана, защото тя е, която отклонява нападенията на този неприятел.