ПОБЕДЕН ВРАГ

“Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.” 1Йн. 4:4

Сатана се стреми да хвърли пъклената си сянка върху вашия път, за да ви спъне и спре в стремежа ви към небето. Действайте и постъпвайте като хора, които получават помощ от небето, които в името на Исуса Христа Назарянина могат да противостоят на силата на ада. Присъствието на милия и благ Дух Христов в сърцето ви е от много по-голямо значение, отколкото самодоволството и самомнението, които ви отделят от Исус.